CAMPAÑAS  DE  PREVENCION OSPENA

         
     Tabaquismo Folleto OSPENA  
 

 
         
  Cáncer de  Mama Folleto OSPENA   SIDA y ETS  


     
  Dengue Folleto OSPENA   Drogadicción  
 

 
       
  Diabetes Salud sexual y Procreación
  
 Responsable
 
 

 
  Folleto OSPENA

Técnicas de cepillado
Salud Bucal -